Wat bepaalt de prijs van een autoverzekering?

Buiten het rijgedrag zijn er nog meerdere zaken van belang om mijn risico als bestuurder in te schatten: het vermogen van de wagen, de postcode van mijn woonplaats, … Hoe hoger mijn risico, des te meer kan op een eventuele prestatie van de verzekeringsmaatschappij, des te hoger mijn verzekeringspremie. Zo is het risico op een ongeval bijvoorbeeld groter als ik in een stad woon, dan op het platteland. De dichtere bevolkingsgraad zorgt daar onder meer voor.

Welke elementen zijn nu doorslaggevend in de prijsbepaling van je autoverzekering?

De leeftijd van de bestuurder

Hoe jonger de leeftijd, hoe minder ervaring de persoon heeft, hoe groter de kans om betrokken te raken bij een mogelijk ongeval. Autoverzekeraars willen zich hier graag tegen indekken waardoor je als jongere (< 26 jaar) vaak een hogere prijs moet betalen voor je autoverzekering.

Ook voor ouderen wordt vaak een hogere prijs bepaald omdat de fysieke en/of mentale gesteldheid vaak aanleiding geeft tot tragere reactietijden en onoplettendheid. Dit verhoogt de kans op een ongeval en is dus mee prijsbepalend.

Je woonplaats

De locatie waar je woont (en werkt) is belangrijk. Stadsverkeer is veeleisender voor het welbehoud van je auto dan het platteland. De kans op de uitbetaling van schadevergoedingen is bijgevolg veel groter. Woon je dus in de stad, zul je wellicht een duurdere premie betalen voor je autoverzekering.

De historiek van de schadegevallen met je auto

’t Is wellicht een open deur intrappen, maar je schadeverleden bepaalt mee de kostprijs van je autoverzekering.

Belangrijk!

Wees steeds correct en duidelijk naar je autoverzekeraar en meld iedere (belangrijke) wijziging in het risico voor je autoverzekering. Indien je belangrijke wijzigingen niet aangeeft, dan kunnen verzekeraars in sommige gevallen het recht hebben om (een deel van) de door hen betaalde schadevergoeding terug te eisen.