Dit privacy statement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden. Conform de wet zijn alle initiatieven van myCarPlatform.com die daarvoor in aanmerking komen gemeld aan de privacy commissie. De verwerking van gegevens is in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (aangepast door de wet van 11 maart 2003, in overeenkomst met de richtlijnen van 12 juli 2002).

Door deelname aan de website verklaart de deelnemer zich akkoord met betrekking tot het verwerken van de door hem verstrekte gegevens door myCarPlatform.com. De deelnemer kan zich ten allen tijde informeren over het privacy statement op de webpagina’s onder het beheer van myCarPlatform.com.

In geen enkel geval zal myCarPlatform.com uw persoonlijke gegevens doorverkopen aan derde partijen. De aanbieders van myCarPlatform.com krijgen enkel de voor het afsluiten van het contract relevante gegevens doorgestuurd.

myCarPlatform.com heeft met al haar aanbieders afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van de aankopen die door de deelnemers op basis van de door myCarPlatform.com tot stand gekomen contracten worden gedaan, overeenkomstig de wet op de handelsagentuur van 2 april 2014. Zo bekomt myCarPlatform.com operationele gegevens over tankbeurten, alsook over de door de deelnemer geaccepteerde verzekeringscontracten. Deze gegevens worden ondermeer gebruikt om de autokosten en kilometerstanden in myCarProfile automatisch op te laden. De deelnemers verklaren zich hiermee akkoord.

Meer informatie over online privacy in Belgie vindt u op : http://www.privacycommission.be

Recht op inzage en verbetering

Elke deelnemer heeft het recht op inzage en verbetering van de door myCarPlatform.com over hem opgeslagen gegevens. De deelnemer heeft uiteraard het recht zijn of haar gegevens aan te passen of te verwijderen. Dit kan, indien geactiveerd, via de gebruikerslogin, of via een verzoek per email. Enkel emails van het bij myCarPlatform.com bekende email adres worden in aanmerking genomen. Gegevensraadpleging of correctie kan ook via de gewone post, echter enkel aanvragen waarbij u een kopie van uw identiteitskaart heeft toegevoegd, kunnen geaccepteerd worden. Het postadres vindt u in de contact data.

Gegevensverwerking Initiatieven

Doelstelling van de gegevensverwerking in het persoonlijk autoprofiel myCarProfile

myCarPlatform.com stelt de deelnemers in hun persoonlijk autoprofiel een aantal rekentools ter beschikking waaraan men op vrijwillige basis kan deelnemen. Deze tools presenteren de deelnemers een aantal inzichten in het verloop van hun kosten in verband met hun auto, en presenteren een aantal voorspellingen voor wat betreft toekomstige uitgaven en contracthernieuwingen. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de in de rekentools ingegeven gegevens. myCarPlatform.com zal de deelnemers suggesties doen op basis van de uitkomsten uit de rekentools. Het staat de deelnemers vrij om al dan niet in te gaan op deze suggesties.

Deelnemers die contracten hebben afgesloten over myCarPlatform.com zullen in hun persoonlijk autoprofiel automatisch de respectievelijke aankopen en diensten terugvinden die betrekking hebben op hun auto(s). myCarPlatform.com is niet aansprakelijk voor eventuele foute weergave van deze vermoedelijke kosten.

Doestelling van de gegevensverwerking van de initiatieven met aanbieders

De gegevensverwerking heeft als doel de deelnemer een aanbod op maat te formuleren betreffende door myCarPlatform.com aangegane initiatieven.

De door de deelnemer ingevoerde persoonlijke gegevens worden gebruikt om het contract tussen de aanbieder en de deelnemer op te stellen. Naast de geautomatiseerde verwerking door myCarPlatform.com worden de persoonlijke gegevens die betrekking hebben op het contract aan de geselecteerde leverancier doorgestuurd.

De door de leveranciers aangeleverde aankoop- en verbruiksgegevens van deelnemers worden door myCarPlatform.com gebruikt om uw persoonlijke autoprofiel op te vullen. Alsook om uw eventuele volume bonussen te berekenen. Hiernaast worden deze gegevens gebruikt in overzicht- en vergelijkingsrapportages, echter slechts nadat ze zijn geaggregeerd en anoniem zijn gemaakt (losgekoppeld van de deelnemer en de identificatie van zijn auto).

Uw Persoonlijke gegevens

U zal in het gebruik van de website merken, dat wij niet onnodige persoonlijke gegevens vragen wanneer u gebruik maakt van de gratis modules. Uw email adres en naam en voornaam volstaan voor ons om met u in contact te treden. Wat uw auto betreft, volstaat een door uzelf gekozen naam. Wanneer u echter ingaat op aanbiedingen, dan dient u best wel wat persoonlijke gegevens in te geven, alsook de nummerplaat of chassisnummer van uw auto. Voor uw gebruiksgemak worden deze opgeslagen in onze database zodat u bij een andere aanbieding niet alles opnieuw moet ingeven. Deze gegevens worden maximaal beschermd en niet gedeeld met leveranciers wanneer de onderhandelingsprocedures nog lopen.

Om een aanbod te doen en een contract op te stellen

Soms vragen wij uw adres om te berekenen welke voor u de interessantste alternatieve aanbieders bij u in de buurt zijn. Daarnaast zijn deze gegevens ook relevant voor het af te sluiten contract. Bepaalde aanbieders verwachten naast uw geboortedatum ook uw rijksregisternummer of identiteitskaartnummer daar u op een unieke manier geïdentificeerd moet worden om een contract af te sluiten. In sommige gevallen kan een ingescande versie van uw identiteitskaart noodzakelijk zijn om een contract af te sluiten.

Indien de betaalvoorwaarden in het contract via domiciliering zijn, dient u ook uw bankrekeningnummer in te geven om de domicilieringsaanvraag te kunnen afdrukken. Wees gerust, zonder een door u gehandtekende domicilieringsaanvraag die u naar de leverancier in kwestie moet sturen, kan er niemand bij uw bankrekening.

Om een krediet risico beoordeling te maken

Afhankelijk van de leverancier, worden soms vragen gesteld betreffende uw beroep en werkgever. Deze hebben tot doel dat de leverancier een kredietbeoordeling kan maken.

Om een volume bonus te kunnen uitkeren

Wanneer u via het myCarPlatform.com spaarprogramma in aanmerking komt voor de uitbetaling van een volumebonus, dan dient u hiervoor uw bankrekeningnummer in te voeren. Had u reeds uw bankrekeningnummer ingevoerd voor een domicilieringsaanvraag, dan hoeft u dit uiteraard niet meer opnieuw te doen.

Over uw auto

De gepersonaliseerde tankkaart alsook het verzekeringscontract worden aan uw auto gekoppeld op basis van de nummerplaat. De nummerplaat van de auto laat toe om het auto kosten rapport automatisch en correct te vullen om gegevens over uw verbruik en kosten doorheen de tijd en over verschillende locaties weer te geven.

Het staat u vrij om in uw autoprofiel andere gegevens over uw auto op te laden. Deze gegevens worden dan gebruikt om uw kosten te vergelijken met de kosten van andere deelnemers met een gelijkaardig profiel. Deze vergelijkingsgegevens zijn op basis van ge-anonimiseerde data aggregatie tot stand gekomen; uw autokosten worden losgekoppeld van uw auto identificatie (nummerplaat).

Ook het chassisnummer kan worden opgevraagd voor verzekeringscontracten.

Ge-anonimiseerde gegevens: data aggregatie

De relevante auto gegevens van alle deelnemers worden anoniem gemaakt (losgekoppeld van de persoonlijke gegevens zoals boven weergegeven) waaruit allerlei kosten indicatoren worden berekend. Deze geaggregeerde indicatoren laten u toe om uw persoonlijke kosten gegevens te vergelijken met de indicatoren van de totale groep van deelnemers, en tot de groep van deelnemers met gelijkaardige kenmerken. Zodoende kan u uw besparingspotentieel verder analyseren. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden in algemene rapporten en persberichten die door myCarPlatform.com gecommuniceerd worden. Het is in dergelijke rapporten uiteraard onmogelijk om die gegevens naar individuele gebruikers te herleiden.

Gegevens opslag

myCarPlatform.com maakt gebruik van servers die zich binnen de EU bevinden en doet haar best om de data maximaal te beschermen.

Wijzigingen

myCarPlatform.com behoudt zich het recht voor de gegevens van de algemene voorwaarden te wijzigen. Controleert u daarom regelmatig de inhoud van de algemene voorwaarden.

Gebruik van Google Analytics en Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.